афротурист

Экономика (Бельская Г. М.)

решить задачи № 1-7

 

1 Функція попиту має вигляд QD= 36 – 2P. Коефіцієнт цінової еластичності попиту буде дорівнювати (– 0,5) при:

а) Р = 6;          б) Р = 12;        в) Р = 24;        г) Р = 36.

2. Збільшення доходу споживача з 500 до 650 гр.од. привело до зростання попиту на товар Х з 12 до 16, 8 одиниць. Цей товар: а) неякісний;            б) незалежний;                     в) першої необхідності;                   г) розкоші.

3. На ринку діє 2 покупця і 2 продавця. Функції попиту покупців однакові і кожна має вигляд QD= 36 – 2P, а функції пропозиції - QS1= 2P - 8, QS2= 4P – 10 . Це свідчить, що рівновага на даному ринку встановиться за умови:

а) Р = 9, Q = 36;                    б) Р = 10,25, Q = 31;                         в) Р = 13,33, Q = 18,67;                    г) вірні відповіді б) і в).

4. Відомо, що функція пропозиції є лінійною. При збільшенні ціни товару з 5 до 15 обсяг його пропозиції збільшився з 15 до 65. Коефіцієнт еластичності пропозиції при ціні 10 дорівнює:

а) 0,5;              б) 0,75;                       в) 1,2;             г) 1,25.

5. Попит задано лінійно. За ціни 40 еластичність попиту за ціною становить (-2). Який рівень ціни призведе до повної відмови від споживання товару?

6. Товар купують 5 споживачів, при цьому попит кожного з них описується функцією QD= 50 – P. Значення ціни, за якої еластичність ринкового попиту буде рівною (-4), складає:

а) 60;               б) 40;              в) 20;              г) 50.

7. Споживач купує тільки три товари: хліб, молоко, м'ясо. На хліб він витрачає 10% доходу, на молоко – 40%, решту – на м'ясо. Еластичність попиту за доходом на хліб (– 1), на м'ясо (+2). Визначити еластичність на молоко.

sadiogorod.net

logo-educlub-11-e1393321681180

Національна гаряча дитяча лініяНаціональна гаряча лінія