афротурист

Попечительский отчет

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

II-III СТУПЕНІВ

Код 23210728

68600, Одеська обл.,            м.Ізмаїл, пр-т Суворова, 53                       тел.(04841) 2-01-28


 

О Т Ч Е Т

по внебюджету за сентябрь 2017 г.

                                                                                                         

                                                                                  Остаток на 01.09.2017 –  19 501,61

Д О Х О Д  Ы :

   -  ОПЛАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  -      94 895,51

   -  ДОБРОВОЛЬНЫЕ  ВЗНОСЫ  -    7 500,00

                                                          -------------

                              ВСЕГО :             102 395,51

РАСХОДЫ :

Зарплата                                                                                     106 753,15

Налоги на зарплату                                                                      5 266,85

Вывоз мусора                                                                              374,17          

                                                                               

ВСЕГО :                                                                            112 394,17

           

                                                                          

                                                                                 Остаток на 01.10.20179 502,95

                                                       

     Бухгалтер                       Т.В.Илюхина

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

II-III СТУПЕНІВ

Код 23210728

68600, Одеська обл.,            м.Ізмаїл, пр-т Суворова, 53                       тел.(04841) 2-01-28

 


 

О Т Ч Е Т

по внебюджету за октябрь 2017 г.

                                                                                                         

                                                                                  Остаток на 01.10.2017 9 502,95

Д О Х О Д  Ы :

   -  ОПЛАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  -      63 400,00

   -  ДОБРОВОЛЬНЫЕ  ВЗНОСЫ  -    5 000,00

                                                          -------------

                              ВСЕГО :               68 400,00

РАСХОДЫ :

Зарплата                                                                                     60 751,18

Налоги на зарплату                                                                    3 194,17

Вывоз мусора                                                                            460,52

За водопотребление                                                                  931,16                                                                                

Техобслуживание газових котлов,подключение

газоснабжения                                                                        1 242,41

За лестницу (телескоп)                                                           2 650,00

Дезсредство (дезактин)                                                             350,00 

Приобретение хим.оборудования                                             800,00

Оплата за электротехнические измерения                             1 200,00

ВСЕГО :                                                                            71 579,44

           

                                                                          

                                                                                 Остаток на 01.11.20176 323,51

                                                       

     Бухгалтер                       Т.В.Илюхина

 

Скачать

 

Отчет за октябрь бюджет

Додаток 4

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, )                                           

 

                                                                                                                                                 за  січень-жовтень  2017_ року.

Коди

Установа _Загальноосвітній  політехнічний ліцей_ІІ-ІІІ ступенів_____________________________________________________________ за ЄДРПОУ

23210728

Територія _м. Ізмаїл Одеської області, _пр.Суворова,53 ____________________________________________________________________  за КОАТУУ

5110600000

Організаційно-правова форма господарювання _комунальна організація (установа,заклад) ____________________________________  за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів __10_Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту_____

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _1011020_Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

                                                              закладами( в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

Періодичність: квартальна,річна.                                                                                                               

Одиниця виміру: грнкоп.

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Фактичні

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

  1. 239 640
 

---

  1. 008 209,53
  2. 008 209,53
 

---

---

у тому числі:

Поточні видатки

 2000

  020

   

---

  1. 008 209,53
  2. 008 209,53
 

---

---

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

   

---

   

---

---

Оплата праці

2110

040

   

---

   

---

---

  Заробітна плата

2111

050

   

---

  3 942 622,30

  3 942 622,30

---

---

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

   

---

---

---

---

---

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

899 840

---

   

---

---

Використання товарів і послуг 

2200

080

404 290

 

---

   

---

----

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

   

---

   

---

---

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

   

---

   

---

---

Продукти харчування

2230

110

16 000

12 600

---

  1. 190,00
  2. 190,00
 

---

---

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

23 900

 

---

     

---

Видатки на відрядження

2250

130

3 000

 

---

     

---

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

   

---

     

---

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

361 390

228 800

---

  1. 788,94
  2. 788,94
 

---

---

  Оплата теплопостачання

2271

160

 

---

---

   

---

---

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

10 830

---

---

   

---

---

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Відповідає даним УДКСУ ________

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

  Оплата електроенергії

2273

180

63 370

---

---

   

---

---

  Оплата природного газу

2274

190

287 190

---

---

   

---

---

  Оплата інших енергоносіїв 

2275

200

---

---

---

---

 

---

---

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

---

---

---

---

 

---

---

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

  (регіональних) програм

2281

220

---

---

---

---

---

---

---

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

  до заходів розвитку

2282

230

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

240

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

250

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

260

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти

2600

270

---

---

---

---

---

---

---

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

---

---

---

---

---

---

---

Соціальне забезпечення

2700

310

---

---

---

---

---

---

---

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

---

---

---

---

---

---

---

Стипендії

2720

330

---

---

---

---

---

---

---

Інші виплати населенню

2730

340

---

---

---

---

---

---

---

Інші поточні видатки

2800

350

 

---

---

   

---

---

Капітальні видатки

3000

360

---

---

---

---

---

---

---

Придбання основного капіталу

3100

370

---

---

---

---

---

---

---

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

---

---

---

---

---

---

---

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

---

---

---

---

---

---

---

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

---

---

---

---

---

---

---

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

410

---

---

---

---

---

---

---

Капітальний ремонт

3130

420

---

---

---

---

---

---

---

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

---

---

---

---

---

---

---

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

440

---

---

---

---

---

---

---

Реконструкція  та  реставрація

3140

450

---

---

---

---

---

---

---

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

---

---

---

---

---

---

---

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

470

---

---

---

---

---

---

---

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

480

---

---

---

---

---

---

---

Створення державних запасів і резервів

3150

490

---

---

---

---

---

---

---

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

500

---

---

---

---

---

---

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Відповідає даним УДКСУ ________

Капітальні трансферти

3200

510

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти населенню

3240

550

---

---

---

---

---

---

---

Внутрішнє кредитування 

4100

560

---

---

---

---

---

---

---

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

---

---

---

---

---

---

---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

580

---

---

---

---

---

---

---

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

---

---

---

---

---

---

---

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

---

---

---

---

---

---

---

Зовнішнє кредитування

4200

610

---

---

---

---

---

---

---

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

---

---

---

---

---

---

---

Інші видатки

5000

630

---

5 000

Х

Х

Х

Х

Х

Нерозподілені видатки

9000

640

---

---

---

---

---

---

---

                     

 

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник                                                                                                                             ___________________                                         ___О.Г.Сіраєва___

                                                                                                                             (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                                              ___________________                                      ___Т.В.Ілюхіна___

                                                                                                                             (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

"_02_"_листопада_2017_року

                                                                                                                                                                                                                                                              Відповідає даним УДКСУ___________

                                                                                                                                                                                                                                                                Скачать                                                                                                    

Отчет директора 2016-2017

Подписка на газеты и журналы   14 732.46 14 732.46  
Техобслуживание газ.оборудования   2 343.98 2 343.98  
Медикаменты   997.74 997.74  
Канцтовары,уч.пособия,атрибутика   3 429.83 3 429.83  
Хозтовары   935.49 935.49  
Спецодежда техперсоналу   500.00 500.00  
Классные журналы   2 460.00 2 460.00  
Электротовары   4 620.00 4 620.00  
Курсы повышения квалификации   537.24 537.24  
Текущий ремонт   29 430.00 29 430.00  
Заливка отмостки    5 290.00 5 290.00  
Освещение двора   3 000.00 3 000.00  
Переоборудование 25 кабинета   77 350.00 77 350.00  
Ремонт водопровода    33 970.00 33 970.00  
Ремонт и заправка картриджей   1 100.00 1 100.00  
         
         
         
В С Е Г О 5 527 289.65 963 814.98 6 491 104.63 15

Скачать

Отчет за сентябрь бюджет

Додаток 4

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, )                                           

 

                                                                                                                                                 за  січень-жовтень  2017_ року.

Коди

Установа _Загальноосвітній  політехнічний ліцей_ІІ-ІІІ ступенів_____________________________________________________________ за ЄДРПОУ

23210728

Територія _м. Ізмаїл Одеської області, _пр.Суворова,53 ____________________________________________________________________  за КОАТУУ

5110600000

Організаційно-правова форма господарювання _комунальна організація (установа,заклад) ____________________________________  за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів __10_Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту_____

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _1011020_Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

                                                              закладами( в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

Періодичність: квартальна,річна.                                                                                                               

Одиниця виміру: грнкоп.

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Фактичні

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

   

---

   

---

---

у тому числі:

Поточні видатки

 2000

  020

   

---

   

---

---

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

   

---

   

---

---

Оплата праці

2110

040

   

---

   

---

---

  Заробітна плата

2111

050

   

---

  3 942 622,30

  3 942 622,30

---

---

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

   

---

---

---

---

---

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

899 840

---

   

---

---

Використання товарів і послуг 

2200

080

404 290

 

---

   

---

----

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

   

---

   

---

---

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

   

---

   

---

---

Продукти харчування

2230

110

16 000

12 600

---

   

---

---

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

23 900

 

---

     

---

Видатки на відрядження

2250

130

3 000

 

---

     

---

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

   

---

     

---

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

361 390

228 800

---

   

---

---

  Оплата теплопостачання

2271

160

 

---

---

   

---

---

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

10 830

---

---

   

---

---

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Відповідає даним УДКСУ ________

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

  Оплата електроенергії

2273

180

63 370

---

---

   

---

---

  Оплата природного газу

2274

190

287 190

---

---

   

---

---

  Оплата інших енергоносіїв 

2275

200

---

---

---

---

 

---

---

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

---

---

---

---

 

---

---

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

  (регіональних) програм

2281

220

---

---

---

---

---

---

---

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

  до заходів розвитку

2282

230

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

240

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

250

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

260

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти

2600

270

---

---

---

---

---

---

---

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

---

---

---

---

---

---

---

Соціальне забезпечення

2700

310

---

---

---

---

---

---

---

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

---

---

---

---

---

---

---

Стипендії

2720

330

---

---

---

---

---

---

---

Інші виплати населенню

2730

340

---

---

---

---

---

---

---

Інші поточні видатки

2800

350

 

---

---

   

---

---

Капітальні видатки

3000

360

---

---

---

---

---

---

---

Придбання основного капіталу

3100

370

---

---

---

---

---

---

---

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

---

---

---

---

---

---

---

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

---

---

---

---

---

---

---

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

---

---

---

---

---

---

---

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

410

---

---

---

---

---

---

---

Капітальний ремонт

3130

420

---

---

---

---

---

---

---

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

---

---

---

---

---

---

---

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

440

---

---

---

---

---

---

---

Реконструкція  та  реставрація

3140

450

---

---

---

---

---

---

---

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

---

---

---

---

---

---

---

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

470

---

---

---

---

---

---

---

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

480

---

---

---

---

---

---

---

Створення державних запасів і резервів

3150

490

---

---

---

---

---

---

---

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

500

---

---

---

---

---

---

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Відповідає даним УДКСУ ________

Капітальні трансферти

3200

510

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти населенню

3240

550

---

---

---

---

---

---

---

Внутрішнє кредитування 

4100

560

---

---

---

---

---

---

---

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

---

---

---

---

---

---

---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

580

---

---

---

---

---

---

---

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

---

---

---

---

---

---

---

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

---

---

---

---

---

---

---

Зовнішнє кредитування

4200

610

---

---

---

---

---

---

---

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

---

---

---

---

---

---

---

Інші видатки

5000

630

---

5 000

Х

Х

Х

Х

Х

Нерозподілені видатки

9000

640

---

---

---

---

---

---

---

                     

 

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник                                                                                                                             ___________________                                         ___О.Г.Сіраєва___

                                                                                                                             (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                                              ___________________                                      ___Т.В.Ілюхіна___

                                                                                                                             (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

"_02_"_листопада_2017_року

                                                                                                                                                                                                                                                              Відповідає даним УДКСУ___________

 

 

Скачать 

Кошторис 2017

                       
Назва установи Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ступенів м.Ізмаїл Одеської області        
Код за ЭДРПОУ 23210728                  
найменування міста, району, області місто Ізмаїл Одеської області        
вид бюджету Місцевий                    
                       
Ініціали та прізвище керівника О.Г.Сіраєва              
Ініціали та прізвище гол.бухгалтера Т.В.Ілюхіна              
                       
Посада Затверджуючого Начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради            
Ініціали та прізвище керівника хто ЗАТВЕРДЖУЄ О.О.Мурашова              
(число, місяць, рік) ЗАТВЕРДЖЕННЯ 11 січня 2017 року   приклад: 15 січня 2015 року        
(число, місяць, рік) ПІДПИСАННЯ 13 січня 2017 року   приклад: 15 січня 2015 року        
                       
                       
                       
Код та назва відомчої класифікації місцевий 10 Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту
 
     
 
сюда вписать назву КВК
Код відомчої класифікації для Держбюджету 0 #Н/Д                
Код програмної (державний) або ТПКВКМБ / ТКВКБМС (місцевий) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами                  

 

  Скачать

sadiogorod.net

logo-educlub-11-e1393321681180

Національна гаряча дитяча лініяНаціональна гаряча лінія