афротурист

Форма 4-1

                                                                                                                                                                                                                                   Додаток 5

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма № 4-1д, № 4-1м),

                                                                                                                                за __ січень-листопад  2017 рік __

Коди

Установа __Загальноосвітній політехнічний_ліцей ІІ-ІІІ ступенів м.Ізмаїл_________________________________________________   за ЄДРПОУ

23210728

Територія __м.Ізмаїл Одеської області, пр.Суворова,53___________________________________________________________________  за КОАТУУ

5110600000

Організаційно-правова форма господарювання ___комунальна організація(установа,заклад)_________________________________  за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _10_Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту______

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

                                                                                                                              (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом  при  школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

                                                                                                                                                            

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

 
     

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверд-жено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-

ховано

за-лишок

Отри-мано за-лишок

Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі проведені за видатками загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження коштів – усього

Х

010

783 550

436,24

---

---

   

Х

Х

Х

Х

 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

783 550

Х

Х

Х

   

Х

Х

Х

Х

Х

Від додаткової (господарської) діяльності

Х

030

---

Х

Х

Х

---

--

Х

Х

Х

Х

Х

Від оренди майна бюджетних установ

Х

040

---

Х

Х

Х

---

---

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

050

---

Х

Х

Х

---

---

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

---

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки – усього

Х

070

783 550

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

у тому числі:

                         

Поточні видатки

2000

080

783 550

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

764 370

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

Оплата праці

2110

100

720 370

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

  Заробітна плата

2111

110

720 370

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

120

 

Х

Х

Х

Х

Х

---

 

---

---

Х

Нарахування на  оплату праці

2120

130

44 000

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

19 180

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

8 365

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

                                                                                                                                                                                                        Відповідає даним УДКСУ___________

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

1 000

Х

Х

Х

Х

Х

 

---

---

---

Х

Продукти харчування

2230

170

---

Х

Х

Х

Х

Х

 

---

---

---

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

7 695

Х

Х

Х

Х

Х

6 914,12

 

---

---

Х

Видатки на відрядження

2250

190

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

---

---

---

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

---

---

---

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

210

2 120

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

  Оплата теплопостачання

2271

220

 

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

230

2 000

Х

Х

Х

Х

Х

1 610,42

 

---

---

Х

  Оплата електроенергії

2273

240

120

Х

Х

Х

Х

Х

113,37

---

---

---

Х

  Оплата природного газу

2274

250

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

 

---

---

Х

  Оплата інших енергоносіїв 

2275

260

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

270

---

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

280

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

290

---

Х

Х

Х

Х

Х

   

---

---

Х

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

300

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

310

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

320

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Поточні трансферти

2600

330

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

340

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

350

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

360

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Соціальне забезпечення

2700

370

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

380

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Стипендії

2720

390

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Інші виплати населенню

2730

400

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Інші поточні видатки

2800

410

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

 

---

---

Х

Капітальні  видатки

3000

420

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Придбання основного капіталу

3100

430

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

   440

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

450

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

 Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

460

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

470

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальний ремонт

3130

480

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

490

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

500

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Реконструкція  та  реставрація

3140

510

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

520

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

  Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

530

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

540

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

550

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

                                                                                                                                                                                                                                                      Відповідає даним УДКСУ ___________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

560

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальні трансферти

3200

570

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

580

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

590

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

3230

600

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

610

---

Х

Х

Х

Х

Х

---

---

---

---

Х

Керівник                                                                                                              ___________________                                                        _____О.Г.Сіраєва_____

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                       ______Т.В.Ілюхіна______

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

"_04_"грудня_ 2017_року                                                                                                                                                                                                                              Відповідає даним УДКСУ ___________

                                                                                                                                                                                                                                                         

sadiogorod.net

logo-educlub-11-e1393321681180SQE logo Word 2 1

Національна гаряча дитяча лініяНаціональна гаряча лінія